Home » ความปลอดภัยในสำนักงาน

ความปลอดภัยในสำนักงาน

by admin
1.5K views
ความปลอดภัยในสำนักงาน

การทำงานเพื่อให้เกิด ความปลอดภัยในสำนักงาน ต้องทำอย่างไร

การทำงานเพื่อให้เกิด ความปลอดภัยในสำนักงาน ต้องทำอย่างไร งานในสำนักงานเป็นงานที่มีรูปแบบหลากหลาย ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ ซึ่งแต่ละกิจการก็จะมีกิจกรรมในสำนักงานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งโดยทั่วไปงานที่เกี่ยวข้องกับงานในสำนักงานที่พบได้ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร การใช้อุปกรณ์สำนักงาน การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้า  การเข้าร่วมประชุม การจัดการงานด้านเอกสาร หรือการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ถึงแม้ว่างานในสำนักงานจะไม่ใช่งานที่ต้องออกแรงมากเหมือนพนักงานที่อยู่หน้างาน แต่ก็อาจมีอุบัติเหตุหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเช่นกัน ซึ่งรูปแบบของอันตรายอาจจะแตกต่างกันออกไป เช่น ความเครียด ความเมื่อยล้า เป็นต้น

1. อันตรายในสำนักงานมีอะไรบ้าง

การทำงานในสำนักงาน อาจมองดูเหมือนไม่มีอันตราย แต่งานทุกงานย่อมมีอันตรายแฝงอยู่เสมอ อาจแตกต่างกันที่ระดับความรุนแรงของอันตราย ต่อไปนี้คือ อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสำนักงาน

 • การลื่นล้ม การหกล้ม : การออกแบบหรือการจัดการที่ไม่ดี ทำให้เกิดความแออัด ไม่มีพื้นที่ทางเดิน พื้นเปียกหรือรก สถานที่ทำงานไม่เป็นระเบียบ ทั้งหมดนี้อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการลื่นล้ม หรือหกล้มในที่ทำงานได้
 • ความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก : เกิดจากท่าทางในการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น การนั่งเป็นเวลานานในท่าที่ไม่สบาย หรือการใช้เมาส์คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานโดยไม่หยุดพัก อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกได้
 • การบาดเจ็บจากอุปกรณ์สำนักงาน : การใช้อุปกรณ์สำนักงานอย่างไม่ถูกต้องหรือขาดความระมัดระวังอาจทำให้เกิดอันตรายได้ เช่น มีดคัตเตอร์บาด กระดาษบาด เป็นต้น
 • อันตรายจากอุปกรณ์ไฟฟ้า : อันตรายจากอุปกรณ์ไฟฟ้าในสำนักงานมักพบอยู่บ่อยๆ เนื่องมาจากความผิดปกติของอุปกรณ์หรือการใช้งานอย่างไม่ระมัดระวัง ซึ่งในบางครั้งอาจจะทำให้เกิดอันตราย และอาจเกิดไฟไหม้ตามมา
 • เครื่องถ่ายเอกสาร : เครื่องถ่ายเอกสารเป็นแหล่งของมลพิษในสำนักงาน หากไม่มีการระบายอากาศที่ดี
 • การเจ็บป่วย : พนักงานออฟฟิศอาจป่วยได้จากการสัมผัสแบคทีเรียหรือไวรัสในสำนักงาน หรือการไม่ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ
 • ปวดตา : การจ้องจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ อาจทำให้ปวดตา ตาแห้ง และมองเห็นไม่ชัด
 • ความเครียด : การทำงานในสำนักงานอาจก่อให้เกิดความเครียดได้จาก การทำงานตามกำหนดเวลาที่รัดกุมและการรับมือกับเพื่อนร่วมงานที่มีปัญหา อาจนำไปสู่ความเครียดและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เช่น ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า
 • โรคหัวใจ : การศึกษาพบว่าการทำงานประจำในสำนักงานสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้
 • ไข้หวัดและโรคอื่นๆ : การทำงานใกล้ชิดกับผู้อื่นในสำนักงานสามารถเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ เช่น ไข้หวัด

งานในสำนักงานนอกจากอาจก่อให้เกิดอันตรายตามที่กล่าวไปข้างต้น อาจมีอันตรายอื่นที่แอบแฝงอยู่ สิ่งสำคัญคือ ต้องดำเนินการเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น การหยุดพักเพื่อยืดเส้นยืดสายและเคลื่อนไหวไปรอบๆ การใช้หลักการยศาสตร์ที่เหมาะสม และการล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากเชื้อโรคและแบคทีเรีย

การป้องกันอุบัติเหตุจากสำนักงาน

2. การป้องกันอุบัติเหตุจากสำนักงาน

การป้องกันอันตรายในสำนักงานมีอยู่หลายมาตรการด้วยกัน ซึ่งสามารถช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในสำนักงานได้ 

 • รักษาพื้นที่ทำงานให้สะอาดและปราศจากสิ่งกีดขวางที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้
 • ปฏิบัติตามหลักการยาศาสตร์ที่เหมาะสม เช่น ใช้เก้าอี้ที่สบายและหยุดพักเพื่อยืดเส้นยืดสายหรือพักสายตา
 • ยกของด้วยท่าทางที่ถูกต้อง
 • ปิดลิ้นชักทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จ
 • เก็บเก้าอี้เข้าใต้โต๊ะเสมอเมื่อลุกออกจากที่นั่ง เพื่อเป็นการเปิดทางให้ผู้อื่น
 • ใช้ความระมัดระวังเมื่อต้องทำงานกับสารเคมี 
 • ติดเบอร์โทรฉุกเฉินและขั้นตอนปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน
 • ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย เช่น ทางออกฉุกเฉิน การใช้ถังดับเพลิง เป็นต้น
 • ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของการเจ็บป่วยในที่ทำงาน
 • ใช้ความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน เช่น ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน
 • ปฏิบัติตามมาตรการหรือขั้นตอนด้านความปลอดภัยเฉพาะที่มีอยู่ในที่ทำงาน

การใช้มาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ทุกคนต้องร่วมมือกันเพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหากไม่ระมัดระวัง

3. ความปลอดภัยในสำนักงาน ในการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร

เครื่องถ่ายเอกสารเป็นอุปกรณ์สำนักงานชนิดหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ในทุกสำนักงานจะมีเครื่องถ่ายเอกสารเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน ซึ่งในการใช้เครื่องถ่ายเอกสารมีข้อกำหนด ดังนี้

 • อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตและคำเตือนด้านความปลอดภัยก่อนใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร
 • ใช้ความระมัดระวังในการจัดการกับผงหมึกหรือตลับหมึก เนื่องจากอาจเป็นอันตรายหากกลืนกินหรือหายใจเข้าไป
 • อย่าสัมผัสดรัมหรือส่วนประกอบภายในอื่นๆ ของเครื่องถ่ายเอกสาร เนื่องจากอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้
 • ใช้เครื่องถ่ายเอกสารในบริเวณที่มีการระบายอากาศดีเพื่อป้องกันการสูดดมผงหมึก
 • ถ่ายเอกสารทุกครั้งควรปิดฝาครอบให้สนิท กรณีที่ไม่สามารถปิดฝาให้สนิทได้ ควรหลีกเลี่ยงการมองไปที่เครื่องถ่ายเอกสาร
 • ไม่ควรทำงานกับเครื่องถ่ายเอกสารตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ
 • รักษาความสะอาดของเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อป้องกันกระดาษติดและการทำงานผิดปกติอื่นๆ 

เครื่องถ่ายเอกสารถึงแม้ว่าจะเป็นที่นิยมและพบเห็นได้โดยทั่วไป แต่หากผู้ใช้ไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน ก็อาจเกิดอันตรายได้เช่นกัน จึงจำเป็นต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร

สรุป

อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ในที่ทำงานทุกแห่งรวมถึงในสำนักงาน อุบัติเหตุในสำนักงานที่พบได้บ่อย ได้แก่ การลื่น การสะดุด การหกล้ม และการบาดเจ็บจากการใช้อุปกรณ์สำนักงาน ซึ่งอุบัติเหตุเหล่านี้สามารถป้องกันได้โดยการทำตามมาตรการด้านความปลอดภัยที่กำหนดไว้ และหากพบเห็นสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ทุกคนต้องช่วยกันแจ้งเพื่อให้ได้รับการแก้ไข ก่อนที่จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by entrepreblog