Home » การทำงานกับไฟฟ้า มีความเสี่ยงอันตรายอะไรบ้าง

การทำงานกับไฟฟ้า มีความเสี่ยงอันตรายอะไรบ้าง

by admin
296 views
อันตรายการทำงานไฟฟ้า

ความเสี่ยงใน การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ในที่ทำงาน เกิดขึ้นได้จากสาเหตุใดบ้าง

ความเสี่ยงใน การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เกิดขึ้นได้จาก สภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เป็นมิตรกับอุปกรณ์ คือสภาวะการทำงานที่มีแนวโน้มว่าจะส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายหรืออายุการใช้งานที่คาดไว้ลดลง ซึ่งรวมถึงสภาวะที่เกี่ยวข้องกับการที่อุปกรณ์ไฟฟ้าสัมผัสกับความชื้น ความร้อน การสั่นสะเทือน ความเสียหายทางกล สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และฝุ่นละออง เช่น พื้นที่เปียกหรือมีฝุ่นละออง กลางแจ้ง สถานที่ทำงานที่ใช้สารกัดกร่อน ห้องครัวเชิงพาณิชย์ และสภาพแวดล้อมการผลิต เป็นต้น ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรสามารถทำให้เกิดอันตรายได้เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด

ความเสี่ยงเกี่ยวกับไฟฟ้า

1. ความเสี่ยงด้านไฟฟ้า คืออะไร

ความเสี่ยงด้านไฟฟ้าคือความเสี่ยงต่อบุคคลอาจถึงแก่ชีวิต ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บอื่นๆ ที่เกิดจากไฟฟ้าทั้ง ทางตรงและทางอ้อม อันตรายหลักที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเหล่านี้ ได้แก่

 • การสัมผัสกับชิ้นส่วนที่ทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตและไหม้ได้
 • ความผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย
 • ไฟไหม้หรือการระเบิดที่ไฟฟ้าอาจเป็นแหล่งกำเนิดประกายไฟในบรรยากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้ เช่น ในตู้พ่นสี
 • ความเสี่ยงของการบาดเจ็บจากไฟฟ้านั้นเชื่อมโยงอย่างมากกับสถานที่และวิธีการใช้ไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น
 • กลางแจ้งหรือในสภาพแวดล้อมที่เปียก – อุปกรณ์อาจเปียกและอาจเสี่ยงต่อความเสียหายมากขึ้น
 • ในพื้นที่แคบที่มีงานโลหะลงดิน เช่น ภายในถัง อาจเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อตหากเกิดไฟฟ้าขัดข้อง
 • อุปกรณ์บางรายการอาจมีความเสี่ยงมากกว่ารายการอื่นๆ อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบพกพามีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายเป็นพิเศษ ซึ่งรวมถึงปลั๊กและเต้ารับ การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าและสายเคเบิลสายต่อพ่วง โดยเฉพาะสายที่ต่อกับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนย้ายบ่อย อาจประสบปัญหาในลักษณะเดียวกันได้

มาตรการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับไฟฟ้า

2. มาตรการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับไฟฟ้า

มาตรการทั่วไปในการควบคุมความเสี่ยงด้านไฟฟ้าในที่ทำงาน ได้แก่

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่างไฟฟ้ามีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายกำหนด
 • จัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ปลอดภัยและเหมาะสม เช่น ไม่ใช้สายไฟและเครื่องมือในสภาวะที่ชื้นหรือเปียก เว้นแต่จะได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับสภาวะดังกล่าว
 • จัดเตรียมเต้ารับให้เพียงพอ การใช้เต้ารับมากเกินไปโดยใช้อะแดปเตอร์อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวงจรกำลังได้รับการป้องกันโดยฟิวส์หรือเบรกเกอร์ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลด
 • หากวงจรยังคงโอเวอร์โหลด อย่าเพิ่มอัตราฟิวส์เนื่องจากจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้เนื่องจากความร้อนสูงเกินไป
 • ใช้เครื่องมือที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แทนการใช้ไฟฟ้าหลักหากเป็นไปได้
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า RCDs มีประสิทธิภาพโดยการทดสอบ
 • ดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าตามความเหมาะสม เช่น ระบบการตรวจสอบด้วยสายตาที่เหมาะสม และการทดสอบหากจำเป็น

อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ได้รับการตรวจรับรอง

3. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัย

ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัย ได้รับการควบคุมและถูกตัดการเชื่อมต่อหรือแยกออกจากแหล่งจ่ายไฟเรียบร้อยแล้ว และเมื่อตัดการเชื่อมต่อแล้วจะไม่เชื่อมต่อใหม่จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมหรือทดสอบ แล้วพบว่าปลอดภัยหรือถูกเปลี่ยนหรือถอดออกจากการใช้งานอย่างถาวร ให้พิจารณาใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

 • กำหนดให้ตรวจสอบสภาพทางกายภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งสายนำไฟฟ้าและปลั๊กก่อนใช้งานตามความเหมาะสม
 • กำหนดขั้นตอนการนำอุปกรณ์ไฟฟ้าออกจากการใช้งาน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของไฟฟ้ารวมถึงระหว่างการใช้งาน
 • ขั้นตอนการรายงานอุปกรณ์เสีย

4. การตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานที่ทำงานทั่วไป

การตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าจะช่วยตัดสินว่ามีความปลอดภัหรือไม่ การตรวจสอบด้วยสายตาเป็นประจำช่วยให้สามารถระบุความเสียหาย การสึกหรอ หรือสภาพอื่นๆ ที่เห็นได้ชัด ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ปลอดภัย ข้อบกพร่องทางไฟฟ้าหลายอย่างสามารถตรวจพบได้โดยการตรวจสอบด้วยสายตา เช่น สายไฟชำรุด ความถี่ของการตรวจสอบและทดสอบขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะของอุปกรณ์ไฟฟ้า วิธีการใช้ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แต่อย่างน้อยควรตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานเอง

สรุป

การทำงานกับไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายได้ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานหรือแม้แต่อันตรายในขณะใช้งานอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้า ผู้ปฏิบัติงานต้องทำงานตามขั้นตอน และระลึกไว้เสมอว่าอาจเกิดอันตรายได้ตลอดเวลาหากไม่ทำตามขั้นตอนการทำงานกับไฟฟ้าและมาตรการด้านความปลอดภัยที่กำหนดไว้ รวมถึงการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน พนักงานที่ทำงานกับไฟฟ้าต้องได้รับการอบรมไฟฟ้าตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นหน้าที่ของนายจ้างทุกคน

นอกจากนี้ยังต้องทำการตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558

บทความที่เกี่ยวข้อง

Copyright @2023  All Right Reserved – Designed and Developed by entrepreblog